Samsung 172W user manual download (Page 36 of 45)

Languages: Swedish
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 36 of 45
Bruksanvisning
Information
Dot Pitch
Bilden p
ĺ
en monitor är sammansatt av röda, gröna och bl
ĺ
punkter (dots). Ju tätare dessa är, desto
högre är upplösningen. Avst
ĺ
ndet mellan tv
ĺ
punkter av samma färg kallas 'dot pitch' och mäts i mm.
Vertikalfrekvens
Skärmen m
ĺ
ste ritas om flera g
ĺ
nger i sekunden för att skapa och visa en bild för användaren.
Frekvensen per sekund av denna repetition kallas vertikalfrekvens eller 'refresh rate'. M
ĺ
ttenhet: Hz
Exempel:
Om samma ljus upprepas 60 g
ĺ
nger i sekunden, anses detta som 60 Hz. I detta fall kan
man se att skärmen flimrar. För att undvika detta problem, har apparaten en flimmerfri
arbetsfunktion genom att använda en vertikalfrekvens över 70 Hz.
Horisontalfrekvens
Den tid det tar att avläsa en rad som binder ihop bildskärmens höger- och vänsterkant v
ĺ
grätt kallas
horisontalsykel.
Dess omvända tal kallas horisontalfrekvens. M
ĺ
ttenhet: kHz.
Interlace (radspr
ĺ
ng) och non-interlace (radavläsning)
Att visa de v
ĺ
gräta linjerna p
ĺ
skärmen uppifr
ĺ
n och ned i tur och ordning kallas radavläsning (eng.
non-interlace), medan metoden att visa först udda och sedan jämna linjer i tur och ordning kallas
radspr
ĺ
ng (eng. interlace). Non-interlacemetoden används i de flesta monitorer för att säkerställa en
klar och tydlig bild. Interlace är samma metod som används i TV-apparater.
Plug & Play
Detta är en funktion som ger den högsta kvalitén p
ĺ
bildrutan för användaren, genom att den till
ĺ
ter
datorn och monitorn att utbyta information automatiskt. Denna monitor följer den internationella
standarden VESA DDC för Plug & Play-funktionen.
Upplösning
Antalet v
ĺ
gräta och lodräta punkter som används för att sätta samman bilden p
ĺ
skärmen kallas
"upplösning". Detta antal visar hur exakt bilden
ĺ
terges. En hög upplösning är bra för att utföra m
ĺ
nga
uppgifter p
ĺ
samma g
ĺ
ng, eftersom mera bildinformation kan visas p
ĺ
skärmen.
Exempel:
Om upplösningen är 1024 x 768, betyder det att skärmen best
ĺ
r av 1024 v
ĺ
gräta punkter
(horisontell upplösning) och 768 lodräta linjer (vertikal upplösning).
Ordlista
Sample
This manual is suitable for devices