Samsung 172W user manual download (Page 33 of 45)

Languages: Swedish
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 33 of 45
Förinställningar på displayen
Bruksanvisning
Tekniska upplysningar
Om signalen som överförs från datorn är densamma som följande förinställningar, kommer skärmen
att anpassas automatiskt. Men om signalen är annorlunda, kan skärmen bli tom medan lysdioden
som visar eltillförseln fortfarande lyser. Läs i handboken till videokortet och justera bildskärmen
enligt följande:
Tabell 1. Förinställningar på monitorn
Display Mode
Horisontalfrekvens
(kHz)
Vertikalfrekvens
(Hz)
PixelClock
(MHz)
polaritet
(H/V)
Horisontalfrekvens
Den tid det tar att avläsa en linje som binder ihop högerkanten med
vänsterkanten på bildskärmen vågrätt kallas horisontalcykel och
horisontalcykelns omvända tal kallas horisontal frekvens. Måttenhet:
kHz.
Vertikalfrekvens
I likhet med ett lysrör måste bildskärmen repetera samma bild många
gånger i sekunden för att visa en bild för användaren. Frekvensen hos
denna upprepning kallas vertikalfrekvens eller svepfrekvens (refresh
rate). Måttenhet: Hz.
MAC
,
640 x 480
35
,
000
66
,
667
30
,
240
-/-
MAC
,
832 x 624
49
,
726
74
,
551
57
,
284
-/-
IBM
,
640 x 350
31
,
469
70
,
086
25
,
175
+/-
IBM
,
640 x 480
31
,
469
59
,
940
25
,
175
-/-
IBM
,
720 x 400
31
,
469
70
,
087
28
,
322
-/+
VESA
,
640 x 480
37
,
500
75
,
000
31
,
500
-/-
VESA
,
640 x 480
37
,
861
72
,
809
31
,
500
-/-
VESA
,
800 x 600
35
,
156
56
,
250
36
,
000
+.-/+.-
VESA
,
800 x 600
37
,
879
60
,
317
40
,
000
+/+
VESA
,
800 x 600
46
,
875
75
,
000
49
,
500
+/+
VESA
,
800 x 600
48
,
077
72
,
188
50
,
000
+/+
VESA
,
1024 x 768
48
,
363
60
,
004
65
,
000
-/-
VESA
,
1024 x 768
56
,
476
70
,
069
75
,
000
-/-
VESA
,
1024 x 768
60
,
023
75
,
029
78
,
750
+/+
VESA, 1280 x 768
47,700
60,000
80,136
-/+
Sample
This manual is suitable for devices