Samsung 172W user manual download (Page 32 of 45)

Languages: Swedish
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 32 of 45
Tekniska upplysningar
Denna monitor har ett inbyggt strömhanteringssystem som kallas PowerSaver. Detta system sparar energi genom
att koppla över monitorn i ett lågenergi-läge när den inte använts under en viss tidsperiod. Monitorn återvänder
automatiskt till normalt arbete när man flyttar på datormusen eller trycker ner någon tangent på tangentbordet. För
att spara energi, stäng av monitorn när den inte behövs, eller när ni går ifrån den längre stunder.
Strömspararsystemet fungerar med ett VESA DPMS-kompastibelt videokort som installeras i Er dator. Använd en
mjukvarurutin som finns i Er dator för att installera detta.
Strömspararen
Tillstånd
Normalt arbete
Strömsparartillstånd
EPA/ENERGY 2000
Strömbrytare av
Strömindikatorn
Grönt
Grönt blinkande
Svart
Energikonsumtion
Mindre
40
W
Mindre
2
W
Mindre1W
Denna monitor uppfyller kraven enligt EPA ENERGY STAR® samt ENERGY 2000,
när den används tillsammans med en dator utrustad med VESA DPMS-funktion. Som
partner i ENERGY STAR®-programmet har SAMSUNG fastställt att denna produkt
motsvarar ENERGY STAR®-programmets riktlinjer för energiutbyte.
Bruksanvisning
(120Vac)
Sample
This manual is suitable for devices