Samsung 172W user manual download (Page 31 of 45)

Languages: Swedish
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 31 of 45
Allmänt
Bruksanvisning
Tekniska upplysningar
Plug & Play kompatibiliteten
Monitorn kan installeras på alla Plug & Play-kompatibla system. Växelverkan mellan monitor-och
datorsystemet erbjuder de bästa arbetsvillkoren och monitorinställningarna. I de flesta fall sker
monitorinstallationen automatiskt, om inte användaren vill välja alternativa inställningar.
Punktacceptans
TFT-LCD skärmen är tillverkad med avancerad halvledarteknologi, med miljontals pixlar. Det kan
hända att enstaka pixlar ej fungerar. Det beror inte på dålig kvalitet utan är ett resultat av tekniken.
Det antal TFT-LCD bildpunkter som används i denna produkt är
2,949,120
.
Obs! Design och tekniska detaljer kan komma att ändras utan förvarning.
Miljöfaktorer
Arbete
Temperatur: 50°F ~ 104°F(10°C ~ 40°C)
Luftfuktighet: 10% ~ 80%, fri från kondensering
Förvaring
Temperatur: -4°F ~113°F (-20°C ~ 45°C)
Luftfuktighet: 5% ~ 95%, fri från kondensering
Sample
This manual is suitable for devices