Samsung 172W user manual download (Page 3 of 45)

Languages: Swedish
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 3 of 45
Bruksanvisning
Säkerhetsföreskrifter
Var vänlig läs följande säkerhetsföreskrifter. De ska se till att varken apparaten eller dess användare
skadas.
Varningsmärken
Obs! Varning
Vad varningsmärkena betyder:
Förbjudet
Det är viktigt att alltid läsa och förstå det här
Montera ej bort
Dra ut kontakten ur väggen
Skruva ej isär
Jordad kontakt för att förhindra elektriska stötar
Sample
This manual is suitable for devices