Samsung 172W user manual download (Page 29 of 45)

Languages: Swedish
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 29 of 45
Bruksanvisning
Felsökning
Om det är något fel på input-signalen, kommer ett meddelande på skärmen, eller skärmen blir tom trots att
lysdiodsignalen för eltillförseln fortfarande lyser. Meddelandet kan visa att monitorn är för långt borta för
avsökning, eller att Ni måste kontrollera signalkabeln.
Var och hur monitorn är placerad kan påverka dess kvalité och prestanda.
1.
Om det finns några bashögtalare nära monitorn, koppla ur och flytta dessa till ett annat rum.
2.
Tag bort alla elektroniska apparater som t ex radioapparater, fläktar, klockor och telefoner som finns inom
en meters avstånd från monitorn.
.
En monitor återskapar bildsignaler från PC:n. Om det är problem med PC:n eller videokortet, kan
detta därför göra att monitorn saknar bild, eller visar konstiga färger, dåligt ljud, "Videoläge ej
supporterrad", etc. I sådana fall, försök först att kontrollera upphovet till problemet och kontakta
sedan en service verkstad eller Er försäljare.
.
När man vill bedöma hur monitorn fungerar.
Om det inte finns någon bild på skärmen eller meddelandet "Videoläge ej supporterrad" kommer
fram, så koppla ur kabeln från datorn medan monitorn fortfarande är påkopplad.
.
Om ett meddelande kommer på bildskärmen eller om denna blir vit, betyder det att monitorn är
i funktion.
.
I detta fall ska ni söka problemet i datorn.
Self-Test Feature Check
Varningsmeddelande
Miljö
Nyttiga tips
Sample
This manual is suitable for devices