Samsung 172W user manual download (Page 28 of 45)

Languages: Swedish
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 28 of 45
Bruksanvisning
Felsökning
Monitorn har ett inbyggt testprogram som gör att Ni kan kontrollera att den fungerar ordentligt. Om monitorn
och datorn är rätt ikopplade men monitorn fortfarande är mörk och strömindikatorn blinkar, kör man
monitorns automatiska testprogram på följande sätt:
1.
Stäng av både datorn och monitorn.
2.
Dra ur videokabeln från baksidan på datorn.
3.
Sätt på monitorn.
.
Om monitorn fungerar som den ska, kommer ni att se en ruta med kant och text inuti, som på följande bild.
En röd, en grön och en blå fyrkant finns också innanför ramen.
Om någon av dessa fyrkanter inte visar sig, är det något problem med monitorn. Den här rutan blir också synlig
under normalt arbete om videokabeln lossnar eller blir skadad.
4.
Stäng av monitorn och koppla in videokabeln och sätt sedan på både datorn och monitorn.
Om monitorskärmen fortfarande är tom efter föregående procedur, titta då på videons kontrollprogram och
på datasystemet, monitorn fungerar normalt.
Kontroll via det inbyggda testprogrammet
Det inbyggda testprogrammet
Sample
This manual is suitable for devices