Samsung 172W user manual download (Page 27 of 45)

Languages: Swedish
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 27 of 45
Fråga
Svar
Hur kan jag ändra frekvensen?
Frekvensen kan ändras genom att man konfigurerar om
videokortet.
Observera att programstödet för videokortet kan variera
beroende på vilken version av drivrutin som används.
(Slå upp dessa uppgifter i handboken för datorn eller
videokortet.)
Hur kan jag justera upplösningen?
Windows ME/XP/2000: Ställ in upplösningen i
Kontrollpanelen, Display, Settings.
Kontakta tillverkaren av videokortet för upplysningar.
Hur kan jag ställa in
energisparfunktionen (Power Save)?
Windows ME/XP/2000: Ställ in funktionen i BIOS-
SETUP på datorn eller skärmsläckaren. (Slå upp i
Windows- eller datorhandboken.)
Hur kan jag rengöra
ytterhöljet/bildskärmen?
Koppla ur sladden och gör sedan rent monitorn med en
mjuk duk. Använd rent vatten eller en utspädd lösning av
milt rengöringsmedel.
Lämna inte några rester av rengöringsmedlet eller repa
höljet. Låt inte något vatten komma in i datorn.
Bruksanvisning
Felsökning
Frågor och svar
Sample
This manual is suitable for devices