Samsung 172W user manual download (Page 26 of 45)

Languages: Swedish
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 26 of 45
Kontrollera följande moment om det är bekymmer med monitorn
1.
Kontrollera om elsladden och kabeln är ordentligt isatt i datorn.
2.
Kontrollera om datorn ger ifrån sig mer än 3 pip när den laddar upp efter start.
(Om den gör det, så beställ en service för moderkortet i datorn.)
3.
Om Ni satt in ett nytt videokort eller om Ni satt ihop PC:n, kontrollera om körprogrammen för
adaptern (videon) och för monitorn blivit installerade.
4.
Kontrollera om videoskärmens scanner-kvot är intälld på 75 Hz eller 85 Hz.
(Överstig inte 60 Hz när Ni använder den högsta upplösningen.)
5.
Om Ni har problem med att installera adapter- (video-)körprogrammet, ladda datorn i Safe Mode,
tag bort display-adaptern i "Kontrollpanel, System, Device Administrator" och ladda sedan om
datorn för att installera körprogrammet för adaptern (videon) på nytt.
Obs!:
Om problem ständigt återkommer, så
kontakta en auktoriserad service verkstad
.
Bruksanvisning
Felsökning
Kontrollista
Sample
This manual is suitable for devices