Samsung 172W user manual download (Page 25 of 45)

Languages: Swedish
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 25 of 45
Bruksanvisning
Felsökning
Kontrollista
Jag kan inte se
bildskärmsmenyn.
Har Ni låst
bildskärmsmenyn
(OSD)
meny för att förhindra
ändringar i den?
Lås upp OSD'n genom att trycka in
MENY-knappen i minst 5 sekunder.
Bildskärmen visar
konstiga färger eller
bara svart och vitt.
Visar skärmen bara en färg,
som om man skulle titta på
skärmen genom ett ark
Kontrollera att signalkabeln sitter
fast.
cellofan?
Se till att videokortet sitter i helt och
hållet i sin springa.
Blev färgerna på skärmen
konstiga efter körning av något
program eller p g a att olika
program kolliderat?
Starta om datorn.
Har videokortet blivit ordentligt
insatt?
Sätt i videokortet enligt
anvisningarna i handboken för detta
kort.
Skärmen har
plötsligt råkat i
obalans.
Har Ni bytt ut videokortet eller
körprogrammet?
Justera skärmbildens läge och
storlek med hjälp av OSD´n.
Har ni justerat upplösningen
eller frekvensen till monitorn?
Rätta till upplösningen och
frekvensen på videokortet.
(Se
Förinställda monitor lägen
).
Skärmen kan råka i obalans p g a videokortets signalcykel. Justera
"Läge" med hjälp av OSD´n.
Skärmen är oskarp
eller OSD'n kan inte
justeras.
Har Ni justerat monitorns
upplösning eller frekvens?
Rätta till upplösningen och
frekvensen på videokortet.
(Se
Förinställda monitor lägen
).
LED blinkar men det
finns ingen bild på
skärmen.
Är frekvenstalet rätt inställt när
Ni kontrollerar Display Timing
på menyn?
Ställ in frekvensen på rätt sätt genom
att titta i handboken för videokortet
och "
Förinställda monitor lägen
".
(Maximalfrekvensen per upplösning
kan vara olika från produkt till
produkt.)
Det är bara 16 färger
som visas på
bildskärmen.
Färgerna på
skärmen har
förändrats efter att
videokortet bytts ut.
Har Windows färger blivit rätt
inställda?
För Windows ME/XP/2000: Ställ in
färgerna rätt på
Kontroll-panelen
,
Display
,
Inställningar
.
Har videokortet blivit rätt
inställt?
Ställ in videokortet genom att
referera till handboken för video
kortet.
Det dyker upp ett
meddelande som
lyder: "Okänd
monitor, Plug & Play
(VESA DDC) monitor
påträffad".
Har Ni installerat
körprogrammet för monitorn?
Installera monitorns körprogram
enligt instruktionerna för detta.
Titta i handboken för videokortet
om detta stöder Plug & Play
(VESA DDC)-funktionen.
Installera körprogrammet för
monitorn
i enlighet med
instruktionerna för installation av
detta.
Sample
This manual is suitable for devices