Samsung 172W user manual download (Page 18 of 45)

Languages: Swedish
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 18 of 45
4.
Klicka på "
Installer
a"-knappen i "
Varning
!"-fönstret.
5.
Om ni ser följande "
Meddelande
"-ruta, klicka på "
Fortsätt ändå
"-knappen. Klicka sedan
"OK".
Körprogrammet för bildskärmen finns under MS-loggan som certifierar det, och denna
installation skadar inte ert system.
*Det certifierade körprogrammet kommer att finnas på Samsungs hemsida för
bildskärmar.
6.
Installationen av bildskärmsprogrammet är klar.
Bruksanvisning
Installation
Sample
This manual is suitable for devices