Samsung 172W user manual download (Page 17 of 45)

Languages: Swedish
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 17 of 45
När operativsystemet för monitorns drivrutin säger till, sätt in CD:n som medföljer
monitorn. Installation av en drivrutin skiljer sig lite från ett operativsystem till ett
annat. Följ instruktionerna som hör till det operativsystem Ni har.
Gör iordning en tom CD och ladda ner drivrutinens programfil på följande Hemsidor på
Internet:
Hemsidor på Internet :
(Worldwide)
(endast i USA)
Windows ME
1.
Sätt in CD:n i CD-ROM stationen.
2. Klicka på
"Windows ME Driver"
.
3.
Välj er bildskärmsmodell på listan och klicka sedan på "OK"-knappen.
4.
Klicka på "
Installer
a"-knappen i "
Varning
!"-fönstret.
5.
Installationen av bildskärmsprogrammet är klar.
Windows XP/2000
1.
Sätt in CD:n i CD-ROM stationen.
2.
Klicka på
"Windows XP/2000 Driver"
.
3.
Välj er bildskärmsmodell på listan och klicka sedan på "OK"-knappen.
Bruksanvisning
Installation
Sample
This manual is suitable for devices