Samsung 172W user manual download (Page 15 of 45)

Languages: Swedish
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 15 of 45
Bruksanvisning
Installation
Anslutning av monitorn
Installation-För Multimedia modellen
1.
Datorljud anslutning (ingång)
2.
Hörlursanslutning (utgång)
3.
Volym
4.
Om Ni vill lyssna i enrum, så koppla in hörlurarna här
5.
Koppla en ljudkabel från från ljudkällan in (d v s ljudkort, datorn, eller CD-stationen)
Sample
This manual is suitable for devices