Samsung 172W user manual download (Page 14 of 45)

Languages: Swedish
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 14 of 45
Bruksanvisning
Installation
Anslutning av monitorn
Installation-Allmänt
1.
Anslut bildskärmens likströmsadapter till strömuttaget baktill på bildskärmen.
Sätt i monitorsladden i en närbelägen väggkontakt.
2-1.
Använda D-sub-anslutningen (analog) på videokortet.
Anslut den medföljande datakabeln till 15-stifts D-sub kontakten på bildskärmens baksida.
2-2.
Använda DVI-anslutningen (digital) på videokortet.
Koppla DVI-kabeln till DVI-porten på monitorns baksida.
3.
Ansluten till en Macintosh
Anslut bildskärmen till Macintosh-datorn med D-SUB-anslutningskabeln.
4.
Om du har en äldre Macintosh-modell, måste du ansluta bildskärmen med en speciell Mac-
adapter.
5.
Sätt på datorn och monitorn. Om monitorn visar en bild, är installationen klar.
Skärmen kan bli blank beroende på vilken typ av videokort du använder, om du samtidigt ansluter
både D-sub- och DVI-kablar till datorn.
Om du anslutit bildskärmen korrekt med DVI-anslutningen men ändå får en blank eller suddig
skärm, kontrollera då om bildskärmens status är inställd på analog. Tryck på Source-knappen
(källa) för att låta bildskärmen dubbelkontrollera den ingående signalkällan.
Sample
This manual is suitable for devices