Samsung 172W user manual download (Page 13 of 45)

Languages: Swedish
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 13 of 45
Bruksanvisning
Inledning
Baksidan
(Mönstret på baksidan kan variera en del på olika monitorer.)
1. Elanslutning
Koppla in elsladden för monitorn till eluttaget pö monitorns baksida.
2. D-Sub-port
Anslut den medföljande signalkabeln till 15-pinnarna D-sub
kontakten pö bildskärmens baksida.
3.
DVI -port
Koppla DVI-kabeln till DVI-porten på Datorns baksida.
Anm.:
Se avsnittet
Anslutning av monitorn
för vidare upplysningar om kabelkopplingar.
Sample
This manual is suitable for devices