Samsung 172W user manual download (Page 12 of 45)

Languages: Swedish
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 12 of 45
Bruksanvisning
Inledning
Framsidan
1. Auto-knappen
Aktivera automatisk justering.
2. Avsluta-knappen
Source-knapp
Använd denna knapp för att avsluta den aktiva menyn eller OSD (On
Screen display).
När du trycker på Source-knappen, och sedan väljer videosignalen medan
OSD är avstängt.
(Om du väljer digitalt läge, måste du ansluta bildskärmen till grafikkortet
med en digital port som använder DVI-kabeln.)
3. Justeringsknappar
De här knapparna är till för att markera och justera saker på menyn.
4. Menyknapp
Använd den här knappen för att öppna OSD och aktivera något som har
markerats på menyn.
5. Strömbrytare
Använd den här knappen för att sätta på och stänga av monitorn.
6. Strömindikator
Den här lampan visar grönt ljus under normal funktion, och ändras till gult
när man gör justeringar.
a. MagicBright-
knappen
MagicBright är en ny bildskärmsfunktion som erbjuder en dubbelt så
ljusstark och skarp visningskvalitet jämfört med befintliga bildskärmar.
Funktionen tillhandahåller den ljusstyrka och upplösning som passar bäst
för att läsa text, surfa på Internet eller titta på multimedia-animeringar för att
tillgodose skiftande användarbehov. Användaren kan lätt välja ett av tre
förkonfigurerade alternativ för ljusstyrka och upplösning genom att helt
enkelt klicka på en av kontrollknapparna för MagicBright, som sitter på
bildskärmens framsida.
Anm.
: Se
Strömspararen
som beskrivs i handboken, för ytterligare information om energisparande
funktioner. För att spara ström stängs monitorn av när den inte används eller när man lämnar den unde
längre stunder.
Sample
This manual is suitable for devices