Samsung 172W user manual download (Page 10 of 45)

Languages: Swedish
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 10 of 45
Bruksanvisning
Säkerhetsföreskrifter
Försök inte flytta monitorn genom att dra i sladden eller
signalkabeln.
Det kan orsaka systemkollaps, elektriska stötar eller brand därför att
kabeln blivit skadad.
Vrid inte monitorn i sidled enbart genom att dra i
ladden
eller signalkabeln
Detta kan orsaka kollaps, elektriska stötar eller brand därför att kabeln
blivit skadad.
Stick aldrig in någonting av metall i monitorspringorna.
Det kan orsaka elektriska stötar, brand eller skada.
Övrigt
Sample
This manual is suitable for devices