Samsung 172W user manual download (Page 9 of 40)

Languages: Norwegian
Pages:40
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 9 of 40
Pakke ut
Front
Bakside
1. Auto-knapp
Bruk denne knappen for direkte tilgang til automatisk justering.
2. Exit-knapp
Source-knapp
(Kilde)
Bruk denne knappen til å gå ut av den aktive menyen eller OSD (On-
Screen Display).
Når du trykker på Source-knappen, blir videosignalet valgt mens OSD er
avslått.(Når du trykker på Source-knappen, får du en melding midt på
skjermen som viser modusen som er valgt, enten analogt eller digitalt
inngangssignal.)
Merk:
Hvis du velger Digital modus, må du koble skjermen til grafikkortet
via en digital port ved hjelp av DVI-kabelen.
3. Adjust-knappen
Med disse knappene kan du fremheve og justere elementer på menyen.
4. Menu-knapp
Bruk denne knappen til å åpne OSD (On-Screen Display) og aktivere et
fremhevet menyelement.
5. Strømindikator
Denne lampen lyser grønt under vanlig drift og blinker grønt én gang når
skjermen lagrer justeringene dine. (Når du slår på strømmen, får du en
melding midt på skjermen som viser modusen som er valgt, enten analogt
eller digitalt inngangssignal.)
6. Av/på-knapp
Bruk denne knappen til å slå knappen av og på.
Bruk denne knappen til å gå ut av den aktive menyen eller OSD.
a. MagicBright-
knappen
MagicBright er navnet på en ny skjermfunksjon som gir en
skjermvisningskvalitet med dobbelt så god lysstyrke og klarhet som på
eksisterende skjermer. Den har lysstyrker og oppløsninger som er best
egnet til å vise tekst, Internett eller multimedieanimasjoner, for å oppfylle
ulike krav fra brukerne. Brukeren kan enkelt velge ett av tre
forhåndskonfigurerte valg for lysstyrke og oppløsning, ved ganske enkelt
Sample
This manual is suitable for devices