Samsung 172W user manual download (Page 40 of 40)

Languages: Norwegian
Pages:40
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 40 of 40
Service
Betingelser
Bestemmelser
Natural Color
For bedre visning
Myndighet
Informasjon om dette dokumentet kan endres uten varsel.
© 2003 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheter forbeholdt.
Reproduksjon av noe slag uten skriftlig tillatelse fra Samsung Electronics Co., Ltd er strengt
forbudt.
Samsung Electronics Co., Ltd kan ikke holdes ansvarlig for feil i dette dokumentet eller for
tildeldige skader eller følgeskader i forbindelse med publisering, resultater eller bruk av dette
materialet.
Samsumg
er et registrert varemerke for SamsungElectronics Co.; Ltd.
Microsoft
,
Windows
og
Windows NT
er registrerte varemerker for Microsoft Corporation.
VESA
,
DPMS
og
DDC
er
registrerte varemerker for Video Electronics Standards Association; navnet og logoen
E
NERGY
S
TAR
er registrerte varemerker for U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Som E
NERGY
S
TAR
partner har Samsung Electronics Co., Ltd fastslått at dette produktet overholder E
NERGY
S
TAR
retningslinjene for energieffektivitet. Alle andre produktnavn nevnt i dette dokumentet, kan
være varemerker eller registrerte varemerker for de respektive eierne.
Sample
This manual is suitable for devices