Samsung 172W user manual download (Page 4 of 40)

Languages: Norwegian
Pages:40
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 4 of 40
Notasjon
Strøm
Installasjon
Rengjøring
Annet
Når den ikke skal brukes i lengre tidsperioder, setter du PCen til DPMS. Hvis
du bruker en skjermsparer, setter du den til aktiv skjermmodus.
Ikke bruk en skadet eller løs plugg.
Dette kan føre til elektrisk støt eller brann.
Ikke trekk ut pluggen ved å dra i kabelen, og ikke berør pluggen
med våte hender.
Dette kan føre til elektrisk støt eller brann.
Bruk bare en riktig jordet plugg og kontakt.
Feilaktig jording kan føre til elektrisk støt eller skade på utstyret .
Ikke bøy pluggen eller kabelen unødvendig, og ikke plasser tunge
gjenstander på dem. Det kan føre til skader.
Hvis du ikke overholder disse forholdsreglene, kan det føre til
elektrisk støt eller brann.
Trekk pluggen ut av kontakten under tordenvær og lyn eller hvis
skjermen ikke skal brukes i en lengre tidsperiode.
Hvis du ikke overholder disse forholdsreglene, kan det føre til
elektrisk støt eller brann.
Ikke koble for mange skjøteledninger eller støpsler itl en kontakt.
Det kan føre til brann.
Sample
This manual is suitable for devices