Samsung 172W user manual download (Page 38 of 40)

Languages: Norwegian
Pages:40
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 38 of 40
Service
Betingelser
Bestemmelser
Natural Color
For bedre visning
Myndighet
Natural Color Software
Et av de senere problemene med bruk av en datamaskin, er at fargen på bildene som skrives ut
på en skriver, eller andre bilder som skannes innen med en skanner eller et digitalt kamera, ikke
er de samme som dem som vises på skjermen.
Natural Color software er ganske enkelt løsning på dette problemet. Det er et
fargeadministarsjonssystem utviklet av Samsung Electronics i samarbeid med Korea
Electronics & Telecommunications Research Institute (ETRI). Dette systemet er bare tilgjengelig
for Samsung-skjermer og gjør at fargene på bilder på skjermen er de samme som på utskrevne
eller skannede bilder.
Hvis du vil ha mer informasjon, velg Hjelp (F1) i programmet.
Slik installerer du Natural Color software
Sett inn CDen som følger med Samsung-skjermen, i CD-ROM-stasjonen. Deretter vil det første
skjermbildet for programinstallering vises. Klikk Natural Color på det første skjermbildet for å
installere Natural Color software. Hvis du vil installere programmet manuelt, setter du inn CDen
som fulgte med Samsung-skjermen, i CD-ROM-stasjonen, klikker [Start] i Windows og velger
[Execute].
Skriv inn D:\ color\eng\setup.exe og <trykk> tasten.
(Hvis stasjonen der CDen er satt inn ikke er D:\, skriver du inn den aktuelle stasjonen.)
Slik sletter du Natural Color software
Velg [Innstillinger]/[Kontrollpanel] på [Start]-menyen og dobbeltklikk [Legg til / slette
programmer].
Velg Natural Color fra listen og klikk [Legg til / slett].
Sample
This manual is suitable for devices