Samsung 172W user manual download (Page 32 of 40)

Languages: Norwegian
Pages:40
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 32 of 40
Service
Betingelser
Bestemmelser
Natural Color
For bedre visning
Myndighet
Punktstigning
Bildet på skjermen består av røde, blå og grønne punkter. Jo nærmere punktene er hverandre,
desto høyere oppløsning. Avstanden mellom to punkter av samme farge kalles 'punktstigning.
Enhet: mm
Vertikal frekvens
Skjermbildet må oppdateres flere ganger per sekund for å opprette og vise et bilde for brukeren.
Frekvensen for denne repetisjonen per sekund kalles vertikal frekvens eller
oppdateringsfrekvens. Enhet: Hz
Eksempel: Hvis det samme røde lyset gjentar seg 60 ganger per sekund, betraktes dette som
60 Hz. I dette tilfellet kan skjermflimring oppdages. Hvis du vil unngå dette
problemet, finnes det en flimringsfri modus som bruker en vertikal frekvens over 70
Hz.
Horisontal frekvens
Tiden det tar å lese én linje som forbindelser høyre kant med venstre kant på skjermen, kalles
den horisontale syklusen. Det omvendte tallet for den horisontale syklusen kalles den horisontal
frekvensen. Enhet: kHz
Interlace- og ikke-interlace-metoer
Å vise horisontale linjer på skjermen fra øverst til nederst i rekkefølge kalles ikke-interlace-
metoden, mens å vise ulike linjer og deretter like linjer etter tur kalles interlace-metoden. Ikke-
interlace-metoden brukes på de fleste skjermer for å sikre et rent bilde. Interlace-metoden er den
samme som brukes på TVer.
Plug & Play
Dette er en funksjon som gir den beste skjermkvaliteten for brukeren gjennom å la datamaskinen
og skjermen utveksle informasjon automatisk. Denne skjermen følger den internasjonale
standarden VESA DDC for Plug & Play-funksjonen.
Oppløsning
Antall horisontale og vertikale punkter som brukes til å sette sammen skjermbildet, kalles
oppløsning. Dette tallet viser visningens nøyaktighet. Høy oppløsning er bra til å utføre flere
oppgaver ettersom mer bildeinformasjon kan vises på skjermen.
Eksempel: Hvis oppløsningen er 1024 X 768, betyr dette at skjermen består av 1024 horisontale
punkter (horisontal oppløsning) og 768 vertikale linjer (vertikal oppløsning).
Sample
This manual is suitable for devices