Samsung 172W user manual download (Page 3 of 40)

Languages: Norwegian
Pages:40
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 3 of 40
Notasjon
Strøm
Installasjon
Rengjøring
Annet
Hvis du ikke følger retningslinjene som angis av dette symbolet, kan du skade deg selv eller
utstyret.Hvis du ikke følger retningslinjene som angis av dette symbolet, kan du skade deg
selv eller utstyret.
Forbudt
Viktig å lese og forstå til alle tider
Ikke demonter
Koble pluggen fra kontakten
Ikke berør
Jording for å forhindre elektrisk støt
Sample
This manual is suitable for devices