Samsung 172W user manual download (Page 29 of 40)

Languages: Norwegian
Pages:40
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 29 of 40
Generelle
spesifikasjoner
Strømsparing
Forhåndsinnstilte
visningsmodi
Hvis signalet som overføres fra datamaskinen, er det samme som følgende forhåndsinnstilte
tidsmodi, vil skjermen justeres automatisk. Hvis signalet er forskjellig, kan skjermen imidlertid
blankes mens strømlampen er på. Slå opp i skjermkorthåndboken og juster skjermen som følger.
Table 1. Montere stativ som følger VESA-standarden
Skjermmodus
Horisontal
frekvens
(kHz)
Vertikal frekvens
(Hz)
Pikselklokke
(MHz)
Sync Polarity
(H/V)
Horisontal frekvens
Tiden for å lese én linje fra høyre til venstre kant av skjermen, kalles den
horisontale syklusen, og den omvendte tallet av den horisontale
syklusen kalles den horisontale frekvensen. Enhet: kHz
Vertikal frekvens
I likhet med en fluorescerende lampe må skjermen gjenta samme bilde
mange ganger per sekund for å vise et bilde til brukeren. Frekvensen fo
denne repetisjonen kalles vertikal frekvens eller oppdateringsfrekvens.
Enhet: Hz
MAC
,
640 x 480
35
,
000
66
,
667
30
,
240
-/-
MAC
,
832 x 624
49
,
726
74
,
551
57
,
284
-/-
IBM
,
640 x 350
31
,
469
70
,
086
25
,
175
+/-
IBM
,
640 x 480
31
,
469
59
,
940
25
,
175
-/-
IBM
,
720 x 400
31
,
469
70
,
087
28
,
322
-/+
VESA
,
640 x 480
37
,
500
75
,
000
31
,
500
-/-
VESA
,
640 x 480
37
,
861
72
,
809
31
,
500
-/-
VESA
,
800 x 600
35
,
156
56
,
250
36
,
000
+.-/+.-
VESA
,
800 x 600
37
,
879
60
,
317
40
,
000
+/+
VESA
,
800 x 600
46
,
875
75
,
000
49
,
500
+/+
VESA
,
800 x 600
48
,
077
72
,
188
50
,
000
+/+
VESA
,
1024 x 768
48
,
363
60
,
004
65
,
000
-/-
VESA
,
1024 x 768
56
,
476
70
,
069
75
,
000
-/-
VESA
,
1024 x 768
60
,
023
75
,
029
78
,
750
+/+
VESA, 1280 x 768
47,700
60,000
80,136
-/+
Sample
This manual is suitable for devices