Samsung 172W user manual download (Page 27 of 40)

Languages: Norwegian
Pages:40
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 27 of 40
Punktakseptanse
TFT LCD-panelet er produsert ved hjelp av avansert halvlederteknologi med en presisjon på 99,99
9
% over det som brukes for dette produktet. Men pikslene for RØD, GRØNN, BLø og HVIT farge ka
n
noen ganger virke for lyse, eller noen svarte piksler kan sees. Dette skyldes ikke dårlig kvalitet, og
du kan bruke skjermen uten problemer.
For eksempel er antallet TFT LCD-piksler i dette produktet
2,949,120
.
Plug and Play-funksjonalitet
Denne skjermen kan installeres i et hvilket som helst Plug & Play-kompatibelt system. Samspill
mellom skjermen og datamaskinsystemer vil gi de bestemte driftsforholdene og
skjerminnstillingene. I de fleste tilfeller vil skjerminstallasjon skje automatisk, med mindre brukeren
ønsker å velge alternative innstillinger.
Generelle
spesifikasjoner
Stråmspararen
Forhåndsinnstilte
visningsmodi
Sample
This manual is suitable for devices