Samsung 172W user manual download (Page 25 of 40)

Languages: Norwegian
Pages:40
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 25 of 40
En skjerm gjenskaper visuelle signaler som mottas fra PCen. Hvis det er problemer med
PCen eller skjermkortet, kan dette forårsake at skjermen blankes, får dårlige farger, støy,
Video mode not supported, osv. I dette tilfellet sjekker du først kilden til problemet og
kontakter et servicesenter eller forhandleren din.
Bedømme skjermens arbeidsforhold
Hvis det ikke er bilde på skjermen eller meldingen "Video mode not supported"dukker opp,
kobler du kabelen fra datamaskinen mens skjermen fortsatt er på.
Hvis en melding vises på skjermen eller hvis skjermen blir hvit, betyr det at skjermen er i
fungerende stand.
I dette tilfellet kontrollerer du om datamaskinen har problemer. Selvtestfunksjonssjekk
Sjekkliste
Spørsmål og svar
Selvtestfunksjon
Selvtestfunksjon
|
Graphic to be inserted here
|
Advarselsmeldinger
|
Nyttige tips
Sample
This manual is suitable for devices