Samsung 172W user manual download (Page 23 of 40)

Languages: Norwegian
Pages:40
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 23 of 40
Sjekkliste
Spørsmål og
svar
Selvtestfunksjon
Spørsmål
Svar
Hvordan kan jeg endre frekvens?
Frekvensen kan endres ved å konfigurere skjermkortet
på nytt.
Legg merke til at skjermkortstøtten kan variere, avhengig
av driverversjonen du bruker.
(Slå opp i datamaskin- eller skjermkorthåndboken hvis
du vil ha detaljer.)
Hvordan kan jeg justere
oppløsningen?
Windows
ME
/2000/XP: Sett oppløsningene ved hjelp
av
Kontrollpanel
,
Skjerm
,
Innstillinger
..
* Kontakt skjermkortprodusenten hvis du vil ha flere
detaljer.
Hvordan kan jeg angi
strømsparingsfunksjonen?
Windows
ME
/2000/XP: Sett funksjonen i BIOS-
SETUP for datamaskinen eller skjermspareren. (Slå opp i
Windows eller datamaskinhåndboken).
Skjermen kommer med en lyd når
den slås på.
Dette er normalt ettersom lyd kan genereres når
metallhuset og elektromagneten, som er installert for å
blokkere eventuelle elektromagnetiske bølger, kommer i
kontakt med hverandre.
Hvordan kan jeg rengjøre det ytre
kabinettet/LCD-panel?
Koble fra strømledningen, og rengjør skjermen med en
myk klut, fuktet med en rengjøringsoppløsning eller rent
vann.
Ikke etterlat rester av rengjøringsmiddelet eller rip opp
kabinettet. Ikke la vann komme inn i skjermen.
Sample
This manual is suitable for devices