Samsung 172W user manual download (Page 22 of 40)

Languages: Norwegian
Pages:40
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 22 of 40
Har skjermfargene blitt
merkelige etter at du kjørte et
program, eller på grunn av en
konflikt mellom applikasjoner?
Start datamaskinen på nytt.
Er skjermkortet riktig innstilt?
Still inn skjermkortet ved å referere til
skjermkorthåndboken.
Skjermen er ute av
fokus eller OSD kan
ikke justeres.
Har du justert oppløsningen
eller frekvensen på skjermen?
Juster oppløsningen og frekvensen
på skjermkortet. (Slå opp på
Forhåndsinnstilte skjermmodi).
Lampen blinker,
men ingen bilder på
skjermen.
Er frekvensen riktig justert når
du sjekker Display Timing på
menyen?
Juster frekvensen korrekt ved å
referere til skjermkorthåndboken og
Forhåndsinnstilte skjermmodi.
(Maksimal frekvens per oppløsning
kan være forskjellig fra produkt til
produkt.)
Det vises bare 16
farger på skjermen.
Skjermfargene er
endret etter endring
av skjermkortet.
Er Windows-fargene riktig
angitt?
For Windows ME/XP/2000:
Sett fargene riktig ved hjelp av
Kontrollpanel
,
Skjerm
,
Innstillinger
.
Er skjermkortet riktig angitt?
Still inn skjermkortet ved å referere til
skjermkorthåndboken.
Du får meldingen
"ikke gjenkjent
skjerm, Plug & Play-
(VESA DDC) skjerm
funnet".
Har du installert
skjermdriveren?
Installer skjermdriveren i henhold til
instruksjonene for driverinstallasjon.
Se skjermkorthåndboken hvis
du vil se om Plug & Play-
(VESA DDC) funksjonen
kanskje støttes.
Installer skjermdriveren i henhold til
instruksjonene for driverinstallasjon.
Sjekk følgende elementer hvis du har problemer med skjermen.
1.
Kontroller om strømledningen og kabelen er riktig koblet til datamaskinen.
2.
Kontroller om datamaskinen piper mer enn tre ganger ved oppstart.
(Hvis den gjør det, bør du bestille en etterservice for hovedkortet i datamaskinen.)
3.
Hvis du har installert et nytt skjermkort eller hvis du har montert PCen selv, kontrollerer du at
kortdriveren (for skjermen) og skjermdriveren er riktig installert..
4.
Kontroller om skjermoppdateringen for skjermen er satt til 75Hz eller 85Hz.
(Ikke overskrid 60Hz når du bruker maksimal oppløsning.)
5.
Hvis du har problemer å installere kortdriveren (for skjermen), starter du datamaskinen i Sikker
modus, fjerner skjermkortet under "
Kontrollpanel, System, Enhetsbehandling
" og starter
datamaskinen på nytt etter at du har installert kortdriveren (for skjermen) på nytt.
Merk:
Hvis problemer gjenstar seg ofte, kontakter du et autorisert servicesenter.
Skjermbildet viser
merkelige farger
eller bare svart/hvitt.
Viser skjermen bare én farge
som om du så på skjermen
gjennom et cellofanpapir?
Kontroller signalkabelforbindelsen.
Kontroller at skjermkortet er satt helt
inn i sporet.
Sjekkliste
Spørsmål og svar
Selvtestfunksjon
Sample
This manual is suitable for devices