Samsung 172W user manual download (Page 19 of 40)

Languages: Norwegian
Pages:40
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 19 of 40
Microsoft
®
Windows
®
Millennium
1.
Klikk "
Start
", "
Innstillinger
", "
Kontrollpanel
".
2.
Dobbeltklikk ikonet "
Skjerm
".
3.
Velg kategorien Innstillinger og klikk Avanserte egenskaper-knappen.
4.
Velg kategorien Skjerm.
5.
Klikk Endre-knappen i Skjermtype-området.
6.
Velg Angi driverens plassering.
7.
Velg Vis en liste over alle driverne..., og klikk Neste-knappen.
8.
Klikk Har diskett-knappen.
9.
Angi A:\(D:\driver) og klikk OK.
10.
Velg Vis alle enheter, velg skjermen du har koblet til datamaskinen, og klikk OK.
11.
Fortsett å velge Lukk-knappen og OK-knappen inntil du lukker dialogboksen Egenskaper
for Skjerm.
(Du kan få et annet skjermbilde for advarselsmeldinger eller andre ting. Klikk deretter det
aktuelle alternativet for skjermen din.)
Koble til skjermen
Installere
skjermdriveren
Microsoft
®
Windows
®
NT
1.
Klikk
Start
,
Innstillinger
,
Kontrollpanel
og dobbeltklikk deretter
Skjerm
.
2.
I vinduet
Display Registration Information
velger du kategorien
Innstillinger
og klikker
Alle skjermmodi
.
3.
Velg en modus du vil bruke (
oppløsning
,
antall farger
og
vertikal frekvens
), og klikk
OK
.
4.
Klikk
Bruk
hvis du ser at skjermen fungerer normalt etter at du har klikket
Test
. Hvis
skjermen ikke er normal, bytter du til en annen modus (lavere oppløsning, færre farger
eller lavere frekvens).
Merk
: Hvis det ikke finnes en modus for
alle skjermmodi
, velger du nivået for oppløsning
og vertial frekvens ved å referere til
Forhåndsinnstilte skjermmodi
i denne veiledningen.
Linux
Hvis du vil kjører X-Windows, må du lage filen X86Config, som er en type systeminnstillingsfil.
1.
Trykk
Enter
på det første og andre skjermbildet etter at du har utført
X86Config-filen
.
2.
Det tredje skjermbildet er for å
angi musen
.
3.
Angi en mus for datamaskinen.
4.
Det neste skjermbildet er for å
velge et tastatur
.
5.
Angi et tastatur for datamaskinen.
6.
Det neste skjermbildet er for å
angi skjermen
.
7.
Først angir du en
horisontal frekvens
for skjermen. (Du kan angi frekvensen direkte.)
8.
Angi en
vertikal frekvens
for skjermen. (Du kan angi frekvensen direkte.)
9.
Angi
modellnavnet på skjermen
. Denne informasjonen påvirker ikke den faktiske
utførelsen av X-Windows.
10.
Du er ferdig med å sette opp skjermen.
Kjør
X-Windows etter at du har angitt annen nødvendig maskinvare
Sample
This manual is suitable for devices