Samsung 172W user manual download (Page 17 of 40)

Languages: Norwegian
Pages:40
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 17 of 40
5.
Klikk Oppdater driver..., velg Installer fra en liste eller..., og klikk Neste.
6.
Velg Ikke søk, jeg skal..., klikk Neste og deretter Har diskett.
7.
Klikk Bla gjennom, velg A:\(D:\driver) og velg din skjermmodell.
8.
Hvis du ser følgende meldingsvindu, klikker du Fortsett uansett-knappen.
Klikk Fullfør.
Denne skjermdriveren er sertifisert under MS-logoen, og denne installasjonen skader ikke
systemet.
*Den sertifiserte driveren vil bli lagt ut på Samsung Monitor-hjemmesiden.
Koble til skjermen
Installere
skjermdriveren
Sample
This manual is suitable for devices