Samsung 172W user manual download (Page 16 of 40)

Languages: Norwegian
Pages:40
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 16 of 40
Når operativsystemet ber deg om å oppgi skjermdriveren, setter du inn CD- ROM-
platen som følger med denne skjermen. Driverinstallasjon er litt forskjellig avhengig
av operativsystem. Følg retningslinjene for operativsystemet du har.
Gjør klar en tom diskett, og last ned driverprogramfilen fra Internett-siden som vises her.
Internet-side:
(
Worldwide
)
(USA)
Microsoft
®
Windows
®
XP Operativsystem
1.
Sett CDen inn i CD-ROM-stasjonen.
2.
Klikk
Start
,
Kontrollpanel
og velg ikonet Utseende og temaer.
3.
Klikk ikonet Skjerm, velg kategorien Innstillinger og deretter Avansert.
4.
Klikk Egenskaper i kategorien Skjerm og velg kategorien Driver.
Koble til skjermen
Installere
skjermdriveren
Sample
This manual is suitable for devices