Samsung 172W user manual download (Page 15 of 40)

Languages: Norwegian
Pages:40
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 15 of 40
Koble til skjermen
Installere
skjermdriveren
4.
Klikk
Installer
-knappen i advarselsvinduet.
5.
Hvis du ser følgende
Meldingsvindu
, klikker du
Fortsett uansett
-knappen. Klikk
Fullfør
.
* Denne skjermdriveren er sertifisert under MS-logoen, og denne installasjonen skader
ikke systemet. Den sertifiserte driveren vil bli lagt ut på Samsung Monitor-hjemmesiden.
6.
Skjermdriveren er ferdig installert.
Sample
This manual is suitable for devices