Samsung 172W user manual download (Page 14 of 40)

Languages: Norwegian
Pages:40
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 14 of 40
Koble til skjermen
Installere
skjermdriveren
Når du blir bedt om å angi operativsystemet for skjermdriveren, setter du inn CD-
ROM-platen som følger med denne skjermen. Driverinstallasjon er litt forskjellig
avhengig av operativsystem. Følg retningslinjene for operativsystemet du har.
Gjør klar en tom diskett, og last ned driverprogramfilen fra Internett-siden som vises her.
Internett-side:
(
Worldwide
)
(USA)
Windows ME
1.
Sett CDen inn i CD-ROM-stasjonen.
2. Klikk "
Windows ME
driver
".
3.
Velg din skjermmodell fra modellisten og klikk på
OK
.
4.
Klikk
Installer
-knappen i advarselsvinduet.
5.
Skjermdriveren er ferdig installert.
Windows XP/2000
1.
Sett CDen inn i CD-ROM-stasjonen.
2.
Klikk "
Windows XP/2000-driver
".
3.
Velg din skjermmodell fra modellisten og klikk på
OK
.
Sample
This manual is suitable for devices