Samsung 172W user manual download (Page 13 of 40)

Languages: Norwegian
Pages:40
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 13 of 40
Koble til
skjermen
Installere
skjermdriveren
Feste en støtte
MERK:
Denne skjermen godtar en
100
mm x
100
mm VESA-kompliant monteringsbrakett.
Press den sammenfoldede skjermsokkelen inn i VESA monteringsbraketten. Fest den med de fire
mutrene som følger med skjermen, slik at festeplaten og VESA montingeringsbraketten passer i
hverandre.
1.
VESA monteringsbrakett
2. Brakett
Sample
This manual is suitable for devices