Samsung 172W user manual download (Page 12 of 40)

Languages: Norwegian
Pages:40
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 12 of 40
Koble til
skjermen
Installere
skjermdriveren
Oppsett-For Multimedia-modell
1.
Tilkoblingsterminal for PC-lyd (inngang)
2.
Tilkoblingsterminal for hodetelefoner (utgang)
3.
Volum
4.
Hvis du vil lytte på egen hånd, kobler du til hodetelefonene her.
5.
Koble en lydkabel fra inndatakilden (lydkort, datamaskinen, CD-ROM-stasjon).
Sample
This manual is suitable for devices