Samsung 172W user manual download (Page 11 of 40)

Languages: Norwegian
Pages:40
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 11 of 40
Koble til
skjermen
Installere
skjermdriveren
Oppsett-Generelle
1.
Koble til strømadapteren for skjermen i strømkontakten bak på skjermen.
Plugg skjermens strømledning inn i en kontakt i nærheten.
2-1.
Bruke D-sub-kontakten (analog) på skjermkortet.
Koble signalkabelen til skjermporten på datamaskinen, skjermkortet eller grafikkortet.
2-2.
Bruke DVI-kontakten (digital) på skjermkortet.
Koble DVI-kabelen til DVI-porten på baksiden av skjermen.
3.
Koblet til en Macintosh-maskin.
Koble skjermen til Macintosh-maskinen med D-SUB-kabelen.
4.
Hvis du har en eldre Macintosh-modell, må du koble til skjermen via en spesiell Mac-adapter.
5.
Slå på datamaskinen og skjermen. Hvis skjermen viser et bilde, er installasjonen fullført.
Koble til skjermen
Du kan få tom skjerm, avhengig av hvilken type skjermkort du bruker, hvis du kobler til både D-
sub-kabelen og DVI-kabelen til samme datamaskin samtidig.
Hvis du kobler til skjermen riktig med DVI-kontakten, men får tom eller uklar skjerm, bør du
kontrollere om skjermstatusen er satt til analog. Trykk på Source-knappen (Kilde) for å få
skjermen til å dobbeltsjekke inngangssignalkilden.
Sample
This manual is suitable for devices