Samsung 172W user manual download (Page 10 of 40)

Languages: Norwegian
Pages:40
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 10 of 40
Bakside
Pakke ut
Front
(Konfigurasjonen på baksiden av skjermen kan variere fra produkt til produkt.)
1. Strømport
Koble skjermens strømledning til strømporten på baksiden av
skjermen.
2. D-Sub-port
Koble signalkabelen til skjermporten på datamaskinen, skjermkortet
eller grafikkortet.
3. DVI-port
Koble DVI-kabelen til DVI-porten på baksiden av skjermen.
Merk:
Se
Koble til skjermen
hvis du vil ha mer informasjon om kabeltilkoblinger.
Sample
This manual is suitable for devices