Samsung 172W user manual download (Page 9 of 40)

Languages: Hungarian
Pages:40
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 9 of 40
Kipakolás
El
ő
l
Hátul
1. Automata gomb
Használja ezt a gombot a közvetlen hozzáférés automatikus beállitására.
2. Kilépés gomb
Source (Forrás)
gomb
Használja ezt a gombot ha az aktiv menüb
ő
l vagy a KK-ból ki akar lépni.
A Source (Forrás) gomb megnyomásával lehet kiválasztani a Video jelet
az OSD kikapcsolt állapotában. (Ha a Jelforrás gomb megnyomásával
megváltoztatja a bemeneti módot, a képerny
ő
közepén megjelen
ő
üzenet
kijelzi az aktuálisan kiválasztott módot – analóg vagy digitális bemeneti
jel.)
Megjegyzés:
A Digitális üzemmód kiválasztása esetén a monitort a
grafikus kártyához a DVI kábel segítségével kell egy digitális porthoz
csatlakoztatni.
3. Módositási gombok
Ezzekkel a gombokkal kiválaszthatja és módosithatja a menüben lév
ő
tételeket.
4. Menü gomb
Használja ezt a gombot a KK megnyitására és a kiválasztott menü-tétel
aktiválására.
5. Áramjelz
ő
Ez a lámpa zöld fénnyel ég normális használatkor és sárgán villog amikor
a monitor menti a változtatásokat. (Bekapcsoláskor a képerny
ő
közepén
megjelen
ő
üzenet kijelzi az aktuálisan kiválasztott üzemmódot – analóg
vagy digitális bemeneti jel.)
6. Bekapcsoló gomb
Ezzel a gombbal lehet a monitort bekapcsolni és kikapcsolni.
a. MagicBright gomb
A MagicBright egy új monitor-funkció, amellyel a képerny
ő
megjelenítésének fényereje és tisztasága kétszer jobb, mint a korábbi
monitorok esetében. A megjelenítés fényereje és felbontása mindig a
legmegfelel
ő
bb a szöveges, internetes vagy multimédiás animációs
célokra, a felhasználó változó igényei szerint. A felhasználó három el
ő
re
beállított fényer
ő
és felbontás opció közül választhat; elég csupán a
monitor el
ő
lapján található MagicBright szabályozógombok valamelyikét
megnyomni.
Megjegyzés:
További információért lásd a kézikönyvben az
Áram-megtakaritó
leirását az áram-
megtakaritó funkciókról. Energia megtakaritás céljából kapcsolja LE a monitort amikor
hosszabb ideig nem használja.
Sample
This manual is suitable for devices