Samsung 172W user manual download (Page 39 of 40)

Languages: Hungarian
Pages:40
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 39 of 40
Szerviz
Feltételek
Szabályzatok
Natural Color
Jobb kijelzéshez
Fennhatóság
Jobb kijelzéshez
1.
Állitsa be a számitógép rezolúciót és a képerny
ő
beviteli arányt (felfrissitési arány) a
számitógép vezérl
ő
pultján az alább leirtak szerint, hogy a legjobb min
ő
ség
ű
képet
élvezhesse.Ha a TFT-LCD-ben nincs megadva a legjobb min
ő
ség
ű
kép, el
ő
fordulhat,
hogy nem egyenletes min
ő
ség
ű
kép látható a képerny
ő
n.
RRezolúció: 1280 x 768
Függ
ő
leges frekvencia (felfrissitési arány): 60 Hz
2.
A fenti TFT LCD táblát 99.999 % pontosságú el
ő
rehaladott félvezet
ő
technológiai
eljárással készitették, és ezt az eljárást használják ennél a terméknél. Ennek ellenére, a
PIROS, ZÖLD, KÉK és FEHÉR szin
ű
képsejtek némelykor nagyon élénknek látszanak
vagy néhány fekete képsejt is látható. Ez nem a gyenge min
ő
ségt
ő
l van, tehát nyugodtan
használható.
Például, az ebben a termékben foglalt TFT LCD képsejtek száma 2,949,120.
3.
Amikor a monitort és a küls
ő
boritót tisztitja, öntsön egy kis mennyiséget a javasolt
tisztitószerb
ő
l puha és száraz ruhára és úgy fényesitse a felületeket. Az LCD felületet ne
er
ő
sen, csak gyengéden dörzsölje. Ha er
ő
sen dörzsöli, foltossá válhat.
4.
Ha a kép min
ő
ségével nincs megelégedve, az ablak megszüntetés gomb megnyomásakor
megjelen
ő
kijelz
ő
képen az ‘automatikus beállitó funkció’ végrehajtásával jobb min
ő
ség
ű
képet kaphat. Ha az automatikus beállitás elvégzése után is zajt észlel, használja a
TISZTA/TOMPA beállitási funkciót.
5.
Ha hosszabb ideig változatlan a képerny
ő
n lév
ő
kép, akkor hátramaradt kép vagy
elmosódás jelenhet meg.
Ha hosszabb ideig távol kell lennie a monitortól, akkor állítsa azt át energiatakarékos
módra, vagy a képerny
ő
véd
ő
t állítsa mozgó képre.
Sample
This manual is suitable for devices