Samsung 172W user manual download (Page 22 of 40)

Languages: Hungarian
Pages:40
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 22 of 40
szinek láthatók,
vagy csak fekete-
fehér.
látható, mintha celofán papiron
kersztül nézné?
Bizonyosodjon meg arról, hogy a
video kártya teljesen be van nyomva
a helyére.
Furcsák lettek a szinek a
képerny
ő
n egy program
futtatása, vagy alkalmazások
ütközése után?
Inditsa újra a számitógépet.
Helyesen van a video kártya
beállitva?
Állitsa be a video kártyát a kézikönyv
utasitása szerint.
A képerny
ő
kint van
a fókuszból vagy a
KK-t nem lehet
állitani.
Módositotta a rezoluciót vagy a
frekvenciát a monitoron?
Módositsa a rezoluciót és a
frekvenciát a video kártyánál.
(Lásd, Eredeti kijelz
ő
mód.)
A LED villog, de
nincs kép.
A Kijelz
ő
Id
ő
zités
ellen
ő
rzésekor megfelel
ő
nek
találja a frekvenciát?
Módositsa a frekvenciát helyesen a
video kártya és az Eredeti kijelz
ő
mód el
ő
irásai szerint.
(A maximális frekvencia és a
rezolució aránya termékr
ő
l termékre
változhat.)
Csak 16 szin van a
képerny
ő
n. A
képerny
ő
szinek
változtak a video
kártya cserélése
után.
Helyesen vannak a Windows
szinek beállitva?
A Windows ME/XP/2000esetén:
Állitsa be helyesen a szineket
Vezérl
ő
pult
,
Kijelz
ő
,
Beállitások
Helyesen van a video kártya
beállitva?
Állitsa be a video kártyát a video
kártya kézikönyv szerint.
“Feismerhetetlen
monitor, Kösd be és
M
ű
ködik (VESA
DDC) monitor.
A monitor meghajtó telepitése
megtörtént?
Telepitse be a monitor meghajtót a
Meghajtó telepités utasitások szerint.
Nézze meg a video kártya
kézikönyvben hogy a Kösd be
és M
ű
ködik (VESA DDC)
Funkció támogatható-e.
Telepitse be a monitor meghajtót a
Meghajtó telepités utasitások szerint.
Ellen
ő
rizze a következ
ő
ket, ha probléma van a monitorral.
1.
Ellen
ő
rizze, hogy az áramzsinór és kábel rendesen be van kötve a számitógéphez
2.
Ellen
ő
rizze, hogy a számitógép 3 –nál többször ad jelz
ő
hangot amikor beindul.
(Ha igen, kérje a számitógép f
ő
-táblájának a szervizelését.)
3.
Ha új video kártyát teleptett be, vagy saját maga állitotta össze a PC-t, ellen
ő
rizze, hogy
betelepitette-e az adaptor (video) meghajtót és a monitor meghajtót.
4.
Ellen
ő
rizze, hogy a video képerny
ő
szkenel
ő
aránya 75Hz vagy 85Hz.
( Ne legyen több mint 60Hz ha a maximális rezoluciót használja.)
5.
Ha problémás az adaptor (video) meghajtó betelepitése, állitsa a számitógépet Biztonsági
Módba, törölje a Kijelz
ő
Adaptort a
Vezérl
ő
pult, Rendszer, Egység Adminisztrátor
–nál,
utána inditsa újra a számitógépet és telepitse be újra az adaptor (video) meghajtót.
Megjegyzés:
Ha ismételten jelentkeznek ezek a problémák,
hivja a javitó központot
.
A képerny
ő
n furcsa
A képerny
ő
n csak egy szin
Ellen
ő
rizze a jelzés kábelt.
Ellen
ő
rz
ő
lista
Kérdések és
válaszok
Saját ellen
ő
rzési
lehet
ő
ség
Sample
This manual is suitable for devices