Samsung 172W user manual download (Page 21 of 40)

Languages: Hungarian
Pages:40
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 21 of 40
Ellen
ő
rz
ő
lista
Kérdések és
válaszok
Saját ellen
ő
rzési
lehet
ő
ség
küszöbölni a hibákat. Ha segitségre van szüksége, hivja a garancia levélen feltüntetett
telefonszámot,
a Tájékoztató részben található telefonszámot, vagy a beszállitóját
.
Tünet
Ellen
ő
rizze
Megoldás
A képerny
ő
üres.
Nem tudom
bekapcsolni
Rendesen be van kötve az
áramzsinór?
Ellen
ő
rizze az áramzsinórt és hogy
van-e áram.Ellen
ő
rizze az
áramzsinórt és hogy van-e áram.
Látja a felirást
Nincs
összekötés, Ellen-
ő
rizze a
jelzéskábelt
?
(D-sub kábellel csatlakoztatva)
Ellen
ő
rizze, hogy a számítógép
megfelel
ő
en van-e csatlakoztatva.
(DVI kábellel csatlakoztatva)
Ha a monitor megfelel
ő
csatlakoztatása mellett továbbra is
látható hibaüzenet a képerny
ő
n,
akkor ellen
ő
rizze, hogy a monitor
állapota analógra van-e állítva. A
Source (Jelforrás) gomb
megnyomásával a monitor újra
ellen
ő
rzi a bemeneti jelforrást.
Ha az áram be van kapcsol-va,
inditsa be újra a gépet, hogy
láthassa a kezdés ablakot (a
login ablakot).
Ha a kezdés ablak (a login ablak)
feljön, állitsa be a gépet a megfelel
ő
módba (ami a Windows
ME/2000/XP-ra biztonságos) utána
változtassa meg a video kártya
frekvenciáját.
(Lásd ,
Eredeti kijelz
ő
mód
)
Megjegyzés: Ha a kezdés ablak (a
login ablak) nem jön fel,
hivja a javitó
központot vagy a beszállitóját
.
Látja a felirást
Video mode
not supported
?
Ez a felirat akkor látható, ha a jelzés
a video kártyából meghaladja a
maximális rezoluciót és fekvenciát
amit a monitor kezelni tud.
Módositsa a maximális resoluciót és
frekvenciát amit a monitor kezelni
tud.
Az ablak üres. Villog az
áramjelz
ő
másodpercenként a
monitoron ?
A monitor az Áramtakarékosság
módban van.
Nyomjon le egy gombot a
Billenty
ű
zeten, vagy mozditsa az
egeret a monitor aktiválá-sára és a
kijelz
ő
felhozására.
DVI kábellel van
csatlakoztatva?
Üres képerny
ő
akkor fordulhat el
ő
,
ha a rendszert még a DVI kábel
csatlakoztatása el
ő
tt indítja be, vagy
a rendszer futása közben húzza ki és
csatlakoztatja újra a kábelt, mivel
bizonyos típusú grafikus kártyák nem
küldenek ki videojelet.
Csatlakoztassa a DVI kábelt, majd
indítsa újra rendszert.
Nem látható a
Képerny
ő
-kijelz
ő
Lezárta a Képerny
ő
-kijelz
ő
(KK)
menüt, hogy ne lehessen
változtatni?
Nyissa ki a KK menüt a MENÜ gomb
lenyomásával, legalább 5
másodpercig.
Sample
This manual is suitable for devices