Samsung 172W user manual download (Page 19 of 40)

Languages: Hungarian
Pages:40
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 19 of 40
9.
Válassza a monitorának modeljét és kattintson a
Következ
ő
gombra és utána a
"
Következ
ő
" gombra.
1
0.
Kattintson a "
Kész
" gombra, utána a "
Bezárás
" gombra.
Ha látja a monitoron a “Digitális aláirás nem található” ablakot, kattintson az “
Igen
gombra. Utána kattintson a “
Kész
” gombra, utána a “
Bezárás
” gombra.
Microsoft
®
Windows
®
Millennium Operációs rendszer
1
.
Kattintson a "
Start
", "
Beállitás
", "
Vezérl
ő
pult
" gombokra.
2.
Duplán kattintson a "
Kijelz
ő
" ikonra.
3.
Válassza a “
Beállitás
“ fület és kattintson az “
Összetett Kellékek
“gombra.
4.
Válassza a “
Monitor
” fület.
5.
Kattintson a “
Változtatás
” gombra a “
Monitor Tipus
” részen.
6.
Válassza: “
A meghajtó helyének megjelölése
7.
Válassza: “
Mutasd a megjelölt helyen lev
ő
meghajtók listáját
8.
Kattintson a “
Lemezr
ő
l
” gombra.
9.
Jelölje ki az A:\(D:\driver)-t utána kattintson az “
OK
” gombra.
1
0.
Válassza a “
Mutass minden egységet
” és utána válassza azt a monitort amelyik a
számitógépéhez bekötött monitornak a megfelel
ő
je és kattintson az “
OK
” gombra.
11
.
Válassza a “
Zárás
” és “
OK
” gombokat mindaddig, amig a “
Kellékek Kijelz
ő
” dialogues
kockát bezárja.
(Más, figyelmezteto üzenetet vagy más üzenetet tartalmazó ablakok is megjelenhetnek,
ilyenkor kattintson a monitorjának megfelelo opcióra.)
9
Válassza a monitorának modeljét és kattintson a "
Következ
ő
" gombra és utána a
A monitor bekötése
A Video
Meghajtó
betelepitése
Microsoft
®
Windows
®
NT Operációs Rendszer
1
.
Kattintson sorba a
Start
,
Beállitások
,
Vezérl
ő
pult
gombokra, utána duplán kattintson a
Kijelz
ő
-re.
2.
A Regisztrálási információ kijelz
ő
ablakban kattintson a Beállitások fülre, utána az Összes
Kijelz
ő
mód –ra.
3.
Válassza ki a módot amit használni akar (Rezolúció, a szinek száma és függ
ő
leges
frekvencia) utána kattintson az OK-ra.
4.
Kattintson az Alkalmazás gombra ha meggy
ő
z
ő
dött arról, hogy a Próba gombra kattintás
után a monitor normálisan m
ű
ködött. Ha a kép nem megfelel
ő
, változtassa meg a módot
(csökkentse a rezolúció módot, szineket vagy frekvenciát).
Megjegyzés
: Megjegyzés: Ha nincs mód feltüntetve az Összes Kijelz
ő
mód alatt, válassza ki
a rezolúció mértékét az
Eredeti kijelz
ő
mód
cim
ű
részben.
Linux Operációs Rendszer
Az X-Window betöltéséhez kell az X86Config file, ami egy rendszer-beállitási file tipus.
1
.
Nyomja le az Enter billenty
ű
t az els
ő
és a második ablaknál a X86Config file betöltése
után.
2.
A harmadik ablak az egér beállitásához kell.
3.
Kösse be az egeret a számitógépéhez.
4.
A következ
ő
ablak a billenty
ű
zet kiválasztásához kell.
5.
Kösse be a billenty
ű
zetet a számitógépéhez.
6.
A következ
ő
ablak a monitor beállitásához kell.
7.
El
ő
ször állitson be vizszintes frekvenciát a monitor részére. (A frekvenciát egyenesen
bevezetheti)
8.
Állitson be függ
ő
leges frekvenciát a monitor részére. (A frekvenciát egyenesen
bevezetheti.)
9.
Táplálja be a monitorja model nevét. Ez az információ nem befolyásolja az X-Window
tényleges betöltését.
1
0.
A monitor beállitása készen van.
Töltse be az X-Window-t az egyéb szükséges hárdver beiktatása után.
Sample
This manual is suitable for devices