Samsung 172W user manual download (Page 4 of 39)

Languages: Finnish
Pages:39
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 4 of 39
Merkkikieli
Virta
Asennus
Puhdistus
Muuta
Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, säädä PC DPMS-asetukselle. Jos
näytönsäästäjä on käytössä, säädä se aktiivinäyttömoodille.
Älä käytä vahingoittunutta tai löyhää pistoketta.
Se saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
Älä vedä pistoketta ulos johdosta äläkä koske pistokkeeseen märin
käsin.
Se saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
Käytä vain kunnolla maadoitettua pistoketta ja pistorasiaa.
Huono maadoitus saattaa aiheuttaa sähköiskun tai laitevaurioita.
Älä taivuta pistoketta ja johtoa liikaa äläkä laita painavia esineitä
niiden päälle, sillä se voi aiheuttaa vaurioita.
Tämä saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
Irrota johto virtalähteestä myrskyn tai salamoinnin aikana tai jos
sitä ei käytetä pitkään aikaan.
Tämän tekemättä jättäminen saattaa aiheuttaa sähköiskun tai
tulipalon.
Älä liitä liian montaa jatkojohtoa tai pistoketta yhteen pistorasiaan.
Se saattaa aiheuttaa tulipalon.
Sample
This manual is suitable for devices