Samsung 172W user manual download (Page 39 of 39)

Languages: Finnish
Pages:39
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 39 of 39
Service
Termejä
Säädökset
Natural Color
Paremman näytön
saamiseksi
Auktoriteetti
Tämän asiakirjan sisältämä informaatio saattaa muuttua ilman etukäteisilmoitusta.
2003 Samsung Electronics Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.
Kopiointi missä muodossa tahansa ilman Samsung Electronics Co., Ltd :n kirjallista lupaa on
ankarasti kielletty.
Samsung Electronics Co., Ltd. ei ole vastuussa tässä asiakirjassa olevista virheistä eikä
satunnaisista tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät tämän materiaalin varustukseen,
toimintakykyyn tai käyttöön.
Samsung
on Samsung Electronics Co., Ltd.: n rekisteröity tuotenimike;
Microsoft
,
Windows
ja
Windows NT
ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tuotenimikkeitä;
VESA
,
DPMS
ja
DDC
ovat Video Electronics Standard Association:in rekisteröityjä tuotenimikkeitä;
E
NERGY
S
TAR
nimi ja logo ovat U.S. Environmental Protection Agency (EPA):n rekisteröityjä
tuotenimikkeitä. E
NERGY
S
TAR
- yhteistyökumppanina Samsung Electronics Co., Ltd. on
määritellyt, että tämä tuote noudattaa E
NERGY
S
TAR
ohjesääntöjä tehokkaassa energian
käytössä. Kaikki muut tässä asiakirjassa mainitut tuotenimet saattavat olla omistajiensa
tuotenimikkeitä tai rekisteröityjä tuotenimikkeitä.
Sample
This manual is suitable for devices