Samsung 172V user manual download (Page 23 of 71)

Languages: Polish
Pages:71
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 23 of 71
5.
Kliknij przycisk “
Aktualizuj sterownik
” i wybierz „
Instaluj z listy lub
..”, a nastepnie kliknij
przycisk „
Dalej
”.
6.
Wybierz “
Nie przeszukuj, sam przeszukam
..”, nastepnie kliknij przycisk “
Dalej
” i przycisk „
Z
dysku
”.
7.
Kliknij przycisk “
Przegladaj
”, wybierz A:\(D:\driver), a nastepnie wybierz model swojego
monitora i kliknij przycisk „
Dalej
”.
8.
Jesli na ekranie ukazala sie ponizsza wiadomosc, kliknij polecenie “
Kontynuuj mimo to
”.
Nastepnie kliknij przycisk "
Zakoncz
".
Ten sterownik spelnia wymagania okreslone przez Logo MS i zainstalowanie go nie uszkodzi
systemu.
*Sterownik posiadajacy certyfikat bedzie dostepny na stronie Samsung Monitor Homepage.
9.
Kliknij przycisk “
Zamknij
”, a nastepnie “
OK
”.
Sample
This manual is suitable for devices