Samsung 172V user manual download (Page 9 of 70)

Languages: Swedish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 9 of 70
Svenska > Huvudsidan > Inledning > Packa upp
Packa upp
Framsidan
Baksidan
Monitorn
Kontrollera noga att följande delar medföljer
monitorn. Om någonting saknas,
kontakta inköpsstället
.
Elkabel
Signalkabel
Guide för snabb installation
Garantikort
(Finns ej på alla platser)
CD med handledning för användare
och Installation av driver
SyncMaster 153V/173V/152V/172V/193V/192V
Sample
This manual is suitable for devices