Samsung 172V user manual download (Page 45 of 66)

Languages: Danish
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 45 of 66
Generelle
specifikationer
PowerSaver
Fabriksindstillede
Modes
Denne monitor har et indbygget PowerSaver energistyringssystem,. Dette system sparer på
energien ved at sende din monitor til lavenergiforbrug, når den ikke er blevet brugt et stykke tid.
Monitoren vil automatisk gå tilbage til normal drift, når du bevæger computerens mus eller trykker
på en tast i tastaturet. Hvis du ønsker at spare på energien, bør du slukke for din monitor, når den
ikke skal bruges, eller hvis du ikke bruger den i en længere periode. PowerSaver systemet virker
ved hjælp af et videokort, der følger VESA DPMS, og som er installeret i din computer. Du skal
bruge den software utility, der er installeret på din computer, for at anvende denne funktion.
Tilstand
Normal Drift
Power Off Mode
EPA/ENERGY 2000
Strømafbryder
(110Vac)
Strømindikator
Grøn
Grøn, blinker
Sort
Effektforbrug
Mindre end 45W
Mindre end 2W
Mindre end 1W
Denne monitor opfylder EPA E
NERGY
S
TAR
og ENERGY2000 kravene, når den
anvendes sammen med en computer med VESA DPMS funktion. SAMSUNG, der
er en E
NERGY
S
TAR
®Partner, har fastslået, at dette produkt opfylder E
NERGY
S
TAR
®retningslinjer for energibesparelse.
SyncMaster 193V/192V
Sample
This manual is suitable for devices