Samsung 172V user manual download (Page 62 of 62)

Languages: Dutch
Pages:62
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 62 of 62
Service
Woordenlijst
Voorschriften
Natuurlijke kleuren
Voor een betere
weergave
Authority
De informatie in dit document kan zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.
© 200
3
Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden.
Reproductie op welke wijze dan ook zonder schriftelijke toestemming van Samsung Electronics
Co., Ltd. is uitdrukkelijk verboden.
Samsung Electronics Co., Ltd. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten in
dit document of voor rechtstreekse, indirecte of gevolgschade die samenhangt met de
verstrekking, kwaliteit of gebruik van dit materiaal.
Samsung
is een gedeponeerd handelsmerk van Samsung Electronics Co., Ltd.;
Microsoft
,
Windows
en
Windows NT
zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation;
VESA
,
DPMS
en
DDC
zijn gedeponeerde handelsmerken van Video Electronics Standard Association;
naam en logo van
E
NERGY
S
TAR
zijn gedeponeerde handelsmerken van U.S. Environmental
Protection Agency (EPA). Als E
NERGY
S
TAR
Partner heeft Samsung Electronics Co., Ltd.
vastgesteld dat dit product voldoet aan de E
NERGY
S
TAR
richtlijnen voor efficiënt energiegebruik.
Alle overige in dit document genoemde productnamen kunnen (gedeponeerde) handelsmerken
van de betreffende eigenaars zijn.
SyncMaster 153V/152V/173V/172V/193V/192V
Sample
This manual is suitable for devices