Samsung 172V user manual download (Page 6 of 62)

Languages: Dutch
Pages:62
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 6 of 62
Symbolen
Elektriciteit
Installatie
Reinigen
Overige
Behuizing niet openen of verwijderen. In de monitor bevinden zich
geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden vervangen.
Dit kan leiden tot elektrische schokken en brand.
Laat reparatie over aan een gekwalificeerde servicemonteur.
Als uw monitor niet normaal werkt - met name bij ongewone
geluiden of geuren - moet u onmiddellijk de stekker uit het
stopcontact halen en
contact opnemen met een geautoriseerde dealer
of service center.
Dit kan leiden tot elektrische schokken en brand.
Zet geen zware voorwerpen op de monitor.
Dit kan leiden tot elektrische schokken en brand.
Gun uw ogen na ieder uur werken achter de monitor vijf minuten
rust.
Zo worden uw ogen minder snel moe.
Gebruik of bewaar geen brandbare stoffen in de buurt van de
monitor.
Dit kan leiden tot brand en explosies.
Probeer de monitor niet te verplaatsen door aan de stroomkabel of
de signaalkabel te trekken.
Dit kan leiden tot storingen, elektrische schokken en brand ten
gevolge van schade aan de kabel.
Probeer de monitor niet te draaien door aan de stroomkabel of de
signaalkabel te trekken.
Dit kan leiden tot storingen, elektrische schokken en brand ten
gevolge van schade aan de kabel.
Steek nooit voorwerpen door de openingen in de behuizing van de
monitor.
Zeker bij metalen voorwerpen kan dit leiden tot elektrische
schokken, brand en persoonlijke ongelukken.
SyncMaster 153V/152V/173V/172V/193V/192V
Sample
This manual is suitable for devices