Samsung 172V user manual download (Page 53 of 62)

Languages: Dutch
Pages:62
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 53 of 62
Service
Woordenlijst
Voorschriften
Natuurlijke kleuren
Voor een betere
weergave
Authority
Dotpitch (puntafstand)
Het beeld op een monitor bestaat uit rode, groene en blauwe puntjes. Hoe kleiner de puntjes
en hoe dichter ze bij elkaar staan, hoe hoger de resolutie. De afstand tussen twee puntjes met
dezelfde kleur wordt
dot pitch
genoemd, met
mm
als eenheid.
Verticale frequentie
Om flikkeren te voorkomen moet een monitor het beeld een aantal malen per seconde
herhalen (verversen). Dit wordt aangeduid als
verticale frequentie
of
refresh rate
, met
Hz
als
eenheid.
Bijvoorbeeld: Als hetzelfde beeld 60 keer per seconde wordt herhaald, wordt dit uitgedrukt als
60 Hz. Bij deze frequentie kan een lichte flikkering van het scherm merkbaar zijn.
Dit kan worden vermeden met een verticale frequentie van meer dan 70 Hz.
Horizontale frequentie
Het aantal horizontale lijnen over de hele breedte van het scherm dat per seconde kan worden
afgebeeld, wordt aangeduid als
horizontale frequentie
, met
kHz
als eenheid.
Interlaced en non-interlaced methodes
Wanneer de horizontale lijnen een voor een van boven naar beneden worden afgebeeld wordt
dit
non-interlaced
genoemd. Afwisselend afbeelden van alle even en alle oneven lijnen heet
interlaced
. Bijna alle monitoren gebruiken de non-interlaced methode voor een heldere
weergave. De interlaced methode wordt in tv's gebruikt.
Plug en Play
Dankzij deze functie heeft de gebruiker altijd de beste weergave, doordat de computer en de
monitor automatisch informatie met elkaar kunnen uitwisselen. De Plug en Play functie van
deze monitor werkt volgens de internationale VESA DDC standaard.
Resolutie
Het aantal horizontale en verticale beeldpunten waaruit het beeld kan worden opgebouwd heet
resolutie
. De resolutie geeft de precisie van de monitor aan. Een hoge resolutie is prettig
wanneer verschillende programma's tegelijk worden gebruikt, omdat het scherm dan meer
informatie kan bevatten.
Bijvoorbeeld: Bij een resolutie van 1280 x 1024 wordt het beeld opgebouwd uit 1024 lijnen
(verticale resolutie) die ieder bestaan uit 1280 horizontale beeldpunten
(horizontale resolutie).
Sample
This manual is suitable for devices